IFP Invest

Welkom bij IFP-Invest

Uw makelaar in Tak-21, Tak-23, en Tak-26

Gespecialiseerd in Tak-23 ‘fonds dédié’; een beleggingsportefeuille met individuele lijnen, verpakt in een Tak-23-contract en beheerd door een fonds- of vermogensbeheerder van uw keuze.

Lees meer

Onze Activiteiten

 • Makelaar in contracten Tak-21, Tak-23 en Tak-26
 • Doorlichting beleggingsportefeuilles/ banktegoeden
 • Doorlichting verzekeringscontracten
 • Doorlichting vennootschapsstructuren
 • Doorlichting vastgoedportefeuille
 • Fiscale optimalisaties
 • Successieplanning (handgiften, schenkingen, oprichten van burgerlijke maatschappen, testamenten, huwelijkscontracten)
 • Family office: overkoepelende term voor een algemene en onafhankelijke financiële, fiscale en administratieve dienstverlening aan vermogende families. Typische activiteiten: periodiek geconsolideerd vermogensrapport, contacten met banken en fonds- en vermogensbeheerders, juridische & fiscale optimalisatie, administratieve dienstverlening

Tak-21, Tak-23 en Tak-26?

 • Tak-21: een verzekeringscontract dat het gestorte kapitaal en een bepaald rendement garandeert, eventueel verhoogd met een winstdeelname.
 • Tak-23: een verzekeringscontract binnen dewelke beleggingsfondsen of individuele lijnen kunnen worden ondergebracht. Het kan daarbij gaan om de meest diverse activa: aandelen, obligaties, cash, termijnrekeningen, alle soorten fondsen met of zonder kapitaalgarantie, met of zonder uitkering van dividenden of rentes.
 • Tak-26: een kapitalisatiecontract op naam met een gegarandeerd kapitaal, een gegarandeerd rendement en een mogelijke winstdeelname.
 • Een variant van Tak-26: het Luxemburgs kapitalisatiecontract is een contract dat zonder verzekerings- of premietaks van 2% kan worden onderschreven door particulieren en vennootschappen. Het is vooral fiscaal zeer interessant voor vennootschappen, die wel belast worden op de meerwaarde bij realisatie, maar verder kunnen in- en uitstappen zonder beurs- of verzekeringstaksen, eventueel ook zonder in- en uitstapkosten.
IFP-Invest - Activiteiten

Makelaar in financiële producten

IFP-INVEST werd door de FSMA (Financial Services and Markets Authority) erkend onder nummer 46536 A om als makelaar onafhankelijk Tak-21 of Tak-23 of Tak-26-contracten te selecteren.

Wij zijn gecertificeerd om dit in België, Nederland en Luxemburg te doen.

IFP-INVEST heeft geen kwalificatie als vermogensbeheerder, maar brengt cliënten onafhankelijk onder bij private banken en vermogensbeheerders, bijvoorbeeld bij oprichting van uw privaat fonds.
Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten van zogenaamde 'fonds dédiés' ('dedicated funds' of private fondsen) in België en Luxemburg. Het gaat hier om een privé beleggingsfonds voor één cliënt, beheerd door een vermogensbeheerder naar keuze en verpakt in een Tak-23-structuur.

Wij bieden een onafhankelijke keuze voor uw vermogensbeheerder. Wij onderhouden een professioneel partnerschap met de grootste vermogensbeheerders ter wereld.

Onze Partners

IFP-Invest - Activiteiten

IFP-INVEST maakt een strenge selectie van fonds- en vermogensbeheerders

 • De verhouding tussen het behaalde rendement en het genomen risico.
 • De track record of de historiek van de rendementen: hoe langer een beheerder erin slaagt om consistente returns te leveren in verhouding tot het genomen risico, hoe beter.
 • Ratings van onafhankelijke partijen (o.a. Morningstar, Lipper). Deze ratings geven aan hoe een beheerder presteert ten opzichte van anderen voor een zelfde risicocategorie (bv. Amerikaanse aandelen, mixfondsen defensief, monetaire fondsen in EURO,...).
 • Kwalitatieve gegevens: de ervaring van de fonds- of vermogensbeheerder en zijn team, werkmethode, rapportering,...
 • We nemen geregeld contact met onze belangrijkste beheerders. Zo blijven we voeling houden met de mensen achter de resultaten, hun ideeën, hun belangrijkste strategieën en posities.