IFP Invest

Welkom bij IFP-Invest

Uw makelaar in Tak-21, Tak-23, en Tak-26

Gespecialiseerd in Tak-23 ‘fonds dédié’; een beleggingsportefeuille met individuele lijnen, verpakt in een Tak-23-contract en beheerd door een fonds- of vermogensbeheerder van uw keuze.

Lees meer

Nieuwsbericht

SFDR-verordening 2019/2088

SFDR-verordening 2019/2088

10 maart 2021

Op 10 maart 2021 werd de Europese Verordening 2019/2088 in verband met maatschappelijk verantwoord of 'sustainable' beleggen van toepassing. Deze vorm van beleggingsbenadering wordt ook aangeduid met de term ESG: Environmental, Social en Governance. Hoe langer, hoe meer beleggers vragen expliciet dat  de fondsen waarin ze beleggen enkel bedrijven selecteren die de milieuregels en de mensenrechten respecteren. Of ze gaan nog verder en sluiten wapenproducenten en producenten van fossiele brandstoffen of -grondstoffen expliciet uit. Vanaf nu zullen wij deze verordening respecteren in ons advies, maar wij passen niet onze verloning daaraan aan.

Tot heden hebben de fondsbeheerders hun fondsen nog niet of zeker niet allemaal de gekeurde labels gegeven. Een criterium dat wij kunnen gebruiken om de fondsen in te delen volgens duurzaamheid zijn de 'Globes' die worden toegekend door Morningstar, tussen 1 en 5 'Globes' of wereldbollen, om de mate van maatschappelijk verantwoord beleggen te meten. Die zullen wij zeker in ons advies gebruiken.

Lees de mededeling van de FSMA

<< Naar archief